Thiết kế đồng phục khách hàng FPT Securities

Hình ảnh thiết kế đồng phục cho công ty cổ phần chứng khoản FPT
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT ( FPTS) – thành viên của Tập đoàn FPT - được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007.
 
Hình ảnh thiết kế đồng phục cho công ty cổ phần chứng khoản FPT

#Dũng Nguyễn: 'Thiết kế đồng phục khách hàng công ty chứng khoản FPT'