Thiết kế đồng phục khách hàng DFS Free Duty

Hình ảnh thiết kế đồng phục cho khách hàng công ty DFS (bán hàng Free Duty)
 
Công ty DFS (DFS là viết tắt của Duty Free Shopping – cửa hàng miễn thuế), là công ty bán lẻ của Mĩ,  chuyên cung cấp những mặt hàng cao cấp: Mỹ phẩm , nước hoa, thời trang, rượu, thuốc lá tại sân bay Nội Bài, ga đi quốc tế.
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - hình ảnh nhân viên quyết tâm làm việc
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - tập thể nhân viên vui vẻ
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - nhân viên trước showroom
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - nhân viên nữ
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - nhân viên nữ vui vẻ trong công việc
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - nhân viên nam
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS  - toàn bộ nhân viên trực ca
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS - nhân viên nam nữ ca trực sáng
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS - nhân viên đón khách đoàn hàn quốc
 
Thiết kế đồng phục cho khách hàng DFS
 
 
#Dũng Nguyễn: Thiết kế đồng phục khách hàng DFS Free Duty